ჩვენ ვავითარებთ

სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების მიწოდება ქვეყნის მასშტაბით; ციფრული მმართველობის მხარდაჭერა და განვითარება; ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოება
22.05.2023
მსოფლიო ფორუმზე ციფრული მმართველობის ახალ მსოფლიო ინდექსზე იმსჯელეს
ციფრული მმართველობის სააგენტოს დელეგაციამ მსოფლიო ფორუმზე ,,მმართველობა ციფრულ ერაში“ - ციფრული მმართველობის განვითარების საკითხები განიხილა.ფორუმზე გაიმართა დისკუსია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ტექნოლოგიების როლი თანამედროვე მთავრობების ფუნქციონირებაში, მოქალაქეზე ორიენტირებული საჯარო სერვისების მიწოდება, მოქალაქეთა ციფრული ჩართულობა და სხვა. ამ ტიპის ფორუმებსა და სამუშაო შეხვედრებში მონაწილეობა მნიშვნელოვნად უწყობს ხელს სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს, შეიტანოს წვლილი ქვეყნის ციფრული ტრანსფორმაციის პროცესში და განავითაროს საჯარო მმართველობა ინფორმაციული ტექნოლოგიების გამოყენებით. ღონისძიების მიზანია, სამთავრობო და საზოგადოებრივ ორგანიზაციათა წარმომადგენლების საკომუნიკაციო ქსელის ჩამოყალიბება, GovTech პოლიტიკის პოპულარიზაცია და მისი ეფექტიანი იმპლემენტაცია. "მსოფლიო ფორუმში, რომელიც აშშ-ში გაიმართა, საჯარო დაწესებულებების, აკადემიური წრეების, კერძო სექტორის, სამოქალაქო საზოგადოებებისა და მსოფლიო ბანკის 150 წარმომადგენელი მონაწილეობდა. აღნიშნულ ფორუმში ციფრული მმართველობის სააგენტოდან მონაწილეობა მიიღეს სააგენტოს თავმჯდომარემ დავით ნადირაშვილმა და ციფრული მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიული მიმართულების უფროსმა მენეჯერმა დიმიტრი გუგუნავამ."
გაიგე მეტი
28.04.2023
საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებისთვის ციფრული მმართველობის სააგენტომ USAID-თან მემორანდუმი გააფორმა
ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მემორანდუმი ხელს შეუწყობს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის კიბერმედეგობის გაძლიერებას. პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს ეროვნული კიბერუსაფრთხოების მარეგულირებელი ორგანოებისა და ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის, კერძო სუბიექტების კიბერრისკებისა და საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვის გაუმჯობესებას; ასევე, ემსახურება ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის დაცვას, ითვალისწინებს კიბერთავდაცვის და რეაგირების/აღდგენის ღონისძიებების იდენტიფიცირებას და განხორციელებას.მემორანდუმით გათვალისწინებული თანამშრომლობა მნიშვნელოვანია ენერგოუსაფრთხოების გაუმჯობესების კუთხით, რათა ენერგიის მიწოდება არ იყოს გამოყენებული როგორც იარაღი საქართველოს სუვერენიტეტის წინააღმდეგ. აღნიშნული პარტნიორობა შექმნის ძლიერ, უსაფრთხო ენერგეტიკულ სექტორს, რომელიც ხელს შეუწყობს საქართველოს კეთილდღეობას და სუვერენიტეტს.დოკუმენტს ხელი მოაწერეს ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარე დავით ნადირაშვილმა, USAID/საქართველოს მისიის დირექტორის მოადგილე დევიდ ჰოფმანმა და ენერგო-პრო ჯორჯიას დირექტორთა საბჭოს თავმჯდომარე გრიგოლ მამისეიშვილმა. ღონისძიებას ესწრებოდა იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ერეკლე ღვინიანიძე.ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერინციდენტების მართვის შესახებ გამოცდილებას საქართველოს ენერგეტიკის სექტორს გაუზიარებს, რაც კიბერშეტევებისგან თავის დაცვასა და ინციდენტებზე დროულ რეაგირებას შეუწყობს ხელს. საბოლოო ჯამში, მემორანდუმის ხელმომწერი ყველა მხარე საქართველოს ენერგოსექტორის ერთიანი, მძლავრი, კიბერშეტევებისგან დაცული სისტემის შექმნაში ერთობლივ წვლილს შეიტანს.
გაიგე მეტი
12.04.2023
ევროკავშირის რეგულაციასთან (eIDAS) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დასრულების ეტაპზეა
ევროკავშირის შიდა ბაზარზე ელექტრონული ტრანზაქციებისათვის ელექტრონული იდენტიფიკაციის, სანდო მომსახურებებისა და 1993/93/EC დირექტივის გაუქმების შესახებ“ ევროკავშირის რეგულაციასთან (eIDAS) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დასრულების ეტაპზეა. ელექტრონული იდენტიფიკაციისა და სანდო მომსახურების ევროპულ კანონმდებლობასთან სრული ჰარმონიზაცია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებათა ურთიერთაღიარების საფუძველია. სსიპ ციფრული მმართველობისა და სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოებმა, ევროკავშირსა და საქართველოს შორის ასოცირების შესახებ შეთანხმების განხორციელების პროექტის (AA Facility II) მხარდაჭერით ამ პროცესის მიმართ დადგენილი მოთხოვნების ანალიზი დაასრულეს.საქართველოსა და ევროკავშირს შორის შეთანხმება ელექტრონული იდენტიფიკაციისა და სანდო მომსახურების ურთიერთაღიარების შესახებ, გააჩენს ახალ შესაძლებლობებს როგორც საქართველოს, ისე - ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მოქალაქეებისა და ბიზნესის წარმომადგენლებისთვის - გაჩნდება ევროკავშირის ბაზარზე ელექტრონული ტრანზაქციების განხორციელებისა და კერძო და საჯარო სერვისებზე წვდომის შესაძლებლობა შეთანხმებით გათვალისწინებულ ფარგლებში.
გაიგე მეტი

პარტნიორები