პროდუქტები

04.04.2022

tfs.ge

tfs.ge – Trade Facilitation System

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: სახელმწიფო დაწესებულებები და კერძოსამართლის იურიდიული პირები

Trade Facilitation System არის ერთგვარი საინფორმაციო ჰაბი, რომელიც უზრუნველყოფს კავშირს სხვადასხვა საოპერაციო პროგრამებს შორის ინფორმაციის დროულად და უსაფრთხო გაცვლისთვის. ქსელის საშუალებით შესაძლებელია ელექტრონული კავშირების უზრუნველყოფა არა მარტო კერძო და საჯარო სექტორებს შორის, არამდე როგორც სამთავრობო ინსტიტუტებს (საბაჟო, რკინიგზა, საზღვრის დაცვის პოლიცია), ასევე კერძო სექტორის სუბიექტებს (საზღვაო პორტები, საზღვაო გადამზიდავი ხაზები, ავიაკომპანიები, საავტომობილო გადამზიდავები, აეროპორტები, ტერნიმალები (საწყობები), ექსპედიტორები, საავტომობილო გადამზიდავები, რკინიგზა, ბროკერები, ბანკები, სადაზღვეო კომპანიები) შორისაც.