პროექტები

08.02.2022

მავნე ფაილების ინციდენტების გაზიარების პლატფორმა MISP

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის (CERT.GOV.GE) მიერდაინერგა „MISP“ პლატფორმა, რომელიც საშუალებას იძლევა მავნე კოდის მქონე ინციდენტები გავაზიაროთ სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. პლატფორმაზე საჯარო და კერძო სექტორის წარმომადგენლებისთვის შესაძლებელია წვდომის დაშვება. ასევე ამავე პლატფორმის დახმარებით ჯგუფი იღებს სხვადასხვა სახის ე.წ. „feed“-ებს, რომლის ინტეგრაციაც იგეგმება სხვადასხვა სერვისებში. ამ ეტაპზე ჩამატებულია 60-მდეფიდების წყაროები.