პროექტები

08.02.2022

ეროვნული კიბერსავარჯიშოები „CyberEXE“

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: 2014 წლიდან ყოველწლიურად ტარდება კიბერსავარჯიშოები, რომელშიც მონაწილეობას იღებენ წარმატებული ორგანიზაციები კერძო დასაჯარო სექტორიდან. კიბერ-სავარჯიშოები წარმოადგენს წითელიდა ლურჯი გუნდების შეჯიბრს კიბერუსაფრთხოებაში. კიბერ სავარჯიშობის მიზანს წარმოადგენს კიბერუსაფრთხოების პოპულარიზაცია ქვეყნისთვის კრიტიკულ ორგანიზაციებში დაკონტაქტების გაზიარება, რაც უკიდურესად მნიშვნელოვანია კრიზისულ სიტუაციებში. მონაწილეებს ასევე საშუალება ეძლევათ რეაგირება მოახდინონ რეალურკიბერ ინციდენტებზე, რომელიც სპეციალურად კიბერსავარჯიშოებისთვის შექმნილ გარემოში იმართება.