პროექტები

08.02.2022

IP მისამართების მონიტორინგის პორტალი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: Arbor Networks, Shadowserver, Team Cymru, CERT-EU, CERT BUND და სხვა

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციისსამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) შექმნა IP მისამართების მონიტორინგის პორტალი. პორტალში ყოველდღიურად ხდება დაინფიცირებული რამდენიმე ათეულიათასობით IP მისამართების ატვირთვა, რომლებიც მდებარეობენ საქართველოს კიბერსივრცეში. ანგარიშების ყოველდღიურად მიღებახდება საერთაშორისო პარტნიორი ორგანიზაციებიდან: Arbor Networks, Shadowserver, Team Cymru, CERT-EU, CERT BUND და სხვა. პორტალში ჩართულია 30-ზე მეტიორგანიზაცია, როგორც საჯარო, ისე კერძო სექტორიდან. ბოლო 4 წელიწადში სისტემაში ატვირთულია ინფორმაცია 20,000,000 დაინფიცირებულ IP მისამართზე, რომელიც საქართველოს კიბერსივრცეშია, ხოლო მათგან 220,000 უნიკალურ IP მისამართს წარმოადგენს.