პროექტები

08.02.2022

უსაფრთხო ინტერნეტი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: უსაფრთხო DNS სერვერი, რომლის მოხმარების შემთხვევაში თქვენს ქსელში ავტომატურად იქნება დაბლოკილი ისეთი ვებგვერდები, რომლებიც კომპიუტერისთვის საფრთხეს წარმოადგენენ. საუბარია არასაბავშვო, დაინფიცირებულ და ე.წ. „ფიშინგ“ კონტენტზე. სერვისის გამოყენება შეუძლია ყველა საქართველოს მოქალაქეს და საშუალებას იძლევა მაქსიმალურად შეამციროს იმის რისკები, რომ სერვისის მომხმარებელი იქნება დაინფიცირებული. აღნიშნული სერვისის გამოყენება შესაძლებელია როგორც ორგანიზაციებისთვის, ისე კერძო პირებისთვის. სერვისის გასააქტიურებლად საჭიროა გამოიყენოთ საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის (CERT.GOV.GE) DNS მისამართები.