პროექტები

31.03.2022

GE დომენის მონიტორინგი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: ქართულ ვებგვერდებზე ხშირია შეტევები, რომლის დროსაც ბოროტმოქმედები „ტეხავენ“ ვებგვერდს და იქ მავნე ინფორმაციას ანთავსებენ.

ეს მავნე ინფორმაცია შეიძლება იყოს როგორც ვირუსები, ასევე ტერორისტული პროპაგანდა.

მსგავსი შეტევები ქართული სამთავრობო გვერდების წინააღმდეგაც წარმატებით განხორციელებულა.

ასეთი შეტევების პრობლემა ხშირ შემთხვევაში ისაა, რომ მათი დროულად აღმოჩენა რთულია.

შეიქმნა მონიტორინგის სისტემა, რომელიც რეგულარულად შედის ყველა ქართულ მნიშვნელოვან სამთავრობო და არასამთავრობო

გვერდზე და იქ შეტევის კვალის არსებობას ამოწმებს.