პროექტები

08.02.2022

ტრენინგები საჯარო სექტორისთვის

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი:დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) შექმნასამდღიანი საბაზისო კურსი კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებისთვის. კურსი ჩატარებული იქნა 2-ჯერ, რის შემდეგაც ტრენინგი გაიარეს კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერებმა და სპეციალისტებმა. საერთო ჯამში გადამზადებული იქნა 30-ზემეტი ინფორმაციული უსაფრთხოების სპეციალისტი საჯარო სექტორიდან.