პროექტები

08.02.2022

ცნობიერების ამაღლება

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: ცნობიერების ამაღლების პროგრამა შედგება სხვადასხვა აქტივობებით. მათ შორისაა: სახალისო კალენდარი, რომელზეც განთავსებულია სახალისო ნახატები მნიშვნელოვანი კიბერშეტევების ვექტორებზე; პრეზენტაციების ჩატარება სკოლებსა და უნივესიტეტებში; მნიშვნელოვანი ამბების განთავსება სოციალურ ქსელებში სხვადასხვა სისტემების სისუსტეებზე; ტრენინგების ჩატარება დამიმდინარე საფრთხეების გაცნობა ჟურნალისტებისთვის.