სიახლეები

10.03.2022

my.gov.ge - ისარგებლე სახელმწიფო სერვისებით ელექტრონულად

My.gov.ge გაძლევთ საშუალებას, სახლიდან გაუსვლელად, ელექრონულად მიიღოთ შემდეგი ტიპის სერვისები:

საქართველოში გაცემული საგანმანათლებლო დოკუმენტების ნამდვილობის დადასტურება;

ლიკვიდირებულ დაწესებულებაში მიღებული განთლების აღიარება

უცხოეთში მიღებული განათლების აღიარება

დევნილის მიერ მიღებული განათლების აღიარება

განათლების სერვისების მისაღებად საჭიროა პორტალზე ავტორიზაცია.

განათლების სერვისები - https://bit.ly/3qrrykP

ინსტრუქცია - https://bit.ly/3N8cthZ

info@dga.gov.ge