პროექტები

08.02.2022

ქსელური მონიტორინგის სენსორები

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) დანერგა ორიტიპის ქსელური სენსორები, რომლის მეშვეობითაც ხდება ქსელური ნაკადის მონიტორინგი რამდენიმე ორგანიზაციაში, რაც საშუალებას იძლევა დროულად მოხდესსხვადასხვა ტიპის მიმდინარე კიბერშეტევების აღმოჩენა.