პროექტები

08.02.2022

სერვისების ემულაცია და კიბერ შეტევების გამოვლენა

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) სატესტორეჟიმში გაუშვა HoneyPot სისტემები ჯგუფის სერვერულ ინფრასტრუქტურაში, რომლის მიზანია ინფორმაციულ სისტემებზე არაავტორიზებული წვდომის აღმოჩენა და შეზღუდვა. ხორციელდება შემდეგი სერვისების ემულაცია: ftp, ssh, nameserver, http, msrpc (Microsoft RPC), microsoft-ds, ms-sql-s, mysql, sip და sip-tls. მოხდა სისტემის სრული ინტეგრაცია და ავტომატიზაცია, რაც საშუალებას იძლევა HoneyPot სისტემების მიერ მოგროვებული ინფორმაცია ავტომატურად გადაიგზავნოს საერთაშორისო პარტნიორებთან.