პროექტები

08.02.2022

ფიშინგ შეტევების სიმულატორი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: ფიშინგი შემტევისთვის ერთ-ერთი მარტივი შეტევის ვექტორია, ვინაიდან ორგანიზაციაში დღემდე ყველაზე სუსტ რგოლად ადამიანები ითვლებიან. ფიშინგი ხშირ შემთხვევაში ელექტრონული ფოსტის სახით ხორციელდება, რომელშიც მოთხოვნილია მავნე კოდის გაშვება ან მომხმარებლის პაროლი. შეტევის წარმატების შემთხვევაში შესაძლოა ორგანიზაციისთვის დამანგრეველიც აღმოჩნდეს, ვინაიდან აღნიშნულით შესაძლოა ორგანიზაციის შიდა ქსელში მოხვედრა, მომხმარებლის ფაილების მითვისება და მრავალი სხვა. ფიშინგისგან თავდასაცავად აუცილებელია ორგანიზაციის თანამშრომლების უსაფრთხოების შემეცნების ამაღლება, რაშიც ფიშინგის სიმულირება გვეხმარება. ფიშინგ სიმულატორი მარტივი აპლიკაციაა, რომლის დახმარებითაც ჩვენ შეგვიძლია ორგანიზაციის მოთხოვნილებიდან გამომდინარე სცენარის შექმნა და მისი სიმულირება. როგორც აღვნიშნეთ, ფიშინგი ძირითადად ელექტრონული ფოსტის საშუალებით გვხვდება, შესაბამისად, აპლიკაციაში შესაძლებელია თანამშრომლებისთვის ფიშინგის სიმულირებული ელექტრონული წერილის გაგზავნა.