პროექტები

08.02.2022

კიბერ კლასი სტუდენტებისთვის

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: კიბერ კლასის პროექტის ფარგლებში შეიქმნა 7-კვირიანი პროგრამა სტუდენტებისთვის, რომელიც მოიცავს ლაბორატორიულ სამუშაოებსა და პრეზენტაციებს. კიბერ კლასში მონაწილეობა შესაძლებელია სტუდენტებისთვის და სკოლის მოსწავლეებისთვის, რომლების შერჩევაც ხდება გასაუბრების შედეგად. კიბერ კლასის გავლის შემდეგ სტუდენტები გაეცნობიან შემდეგი სახის ლაბორატორიულ სამუშაობს: მავნე კოდის ანალიზი, ლოგ-ფაილების ანალიზი, ქსელური ნაკადის ანალიზი, ვებ-აპლიკაციების შეღწევადობის ტესტირება, კომპიუტერული ექსპერტიზა, სერვერებისა და სერვისების სკანირება და ინფორმაციული უსაფრთხოება.