სიახლეები

03.10.2022

ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტზე საქართველო სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტომ წარადგინა

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტომ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით საკუთარ გამოცდილებაზე ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტის (CAI) სხდომაზე ისაუბრა.
სამუშაო შეხვედრაზე კომიტეტის სამდივნოს მიერ მომზადებული კონვენციის პირველადი სამუშაო ვერსიის დოკუმენტი განიხილეს. ქართულ მხარესთან ერთად განხილვაში ევროპის საბჭოს წევრი და დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ქვეყნების წარმომადგენლები და მოწვეული ექსპერტები მონაწილეობდნენ, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მომუშავე ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს წარმოადგენდნენ.
შეხვედრაში მხოლოდ ის ქვეყნები იყვნენ ჩართული, რომელთაც ციფრული მართვისა და ხელოვნური ინტელექტის სისტემების შემუშავების, განვითარებისა და გამოყენების შესახებ სამართლებრივი ინსტრუმენტების მომზადების გამოცდილება აქვთ.
ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტის ამოცანას ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ტექნოლოგიების შემუშავების, განვითარებისა და გამოყენების პროცესში ადამიანის უფლებათა მინიმალური სტანდარტის დაცვის სამართლებრივი ინსტრუმენტის - კონვენციის პროექტის მომზადება წარმოადგენს.
კომიტეტისა და მისი საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai