პროექტები

08.02.2022

ლაბორატორია მავნე კოდის ანალიზისთვის

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: დასრულებული

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფის (CERT.GOV.GE) მიერ შემუშავდა მავნე კოდის ანალიზისთვის განკუთვნილი ლაბორატორია. სურვილის შემთხვევაში კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებს საშუალება ექნებათ გამოიყენონ აღნიშნული სისტემა თავიანთი ფაილების ავტომატური ანალიზისთვის.