პროექტები

08.02.2022

კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების მენეჯმენტის სისტემა

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) კრიტიკულიინფორმაციული სისტემის სუბიექტებისთვის შექმნა კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების მენეჯმენტის სისტემა. აღნიშნული სისტემა ორგანიზაციებს საშუალებას მისცემს მაქსიმალურად სწრაფად და ეფექტურად გაუზიარონ ინციდენტები კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფს და ინციდენტებზე რეაგირების პროცესს მიადევნონ თვალყური. აღნიშნული სისტემა ხელს უწყობს კიბერ ინციდენტების ცენტალიზირებას და ერთიანი ბაზის შექმნას ქვეყანაში.