სიახლეები

26.05.2022

ციფრული მმართველობის სააგენტომ 26 მაისი ამბროლაურში აღნიშნა

დამოუკიდებლობის დღე ციფრული მმართველობის სააგენტომ იუსტიციის სამინისტროსა და მის სისტემაში შემავალ სხვა სსიპებთან და ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად ამბროლაურში აღნიშნა.