სიახლეები

20.09.2022

კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებისთვის ტრენინგები მიმდინარეობს

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოში ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის ხუთ დღიანი ტრენინგი მიმდინარეობს.
სასწავლო კურსი ეფუძნება “ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონს, რომლის მიზანია, ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ქმედით და ეფექტიან განხორციელებას.
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ეროვნულ საკანონმდებლო ბაზას და საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებაზე დაფუძნებულ პრაქტიკებსა და სტანდარტებს. სასწავლო კურსის მონაწილეები მიიღებენ ცოდნას ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტისა და დანერგვის პროცესის შესახებ.
ტრენინგის დასრულებისას ჩატარდება ტესტირება, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მონაწილეებს გადაეცემათ „ინფორმაციული უსაფრთხოების სერტიფიცირებული მენეჯერი“-ს სერტიფიკატი, რაც მათ „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონი“-ს თანახმად შესაძლებლობას მისცემს დანერგონ ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა საკუთარ ორგანიზაციებში, ეს კი თავის მხრივ გააძლიერებს ქვეყნის უსაფრთხოებას.