პროდუქტები

04.04.2022

roi.gov.ge

roi.gov.ge – რეესტრთა რეესტრის პორტალი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები:სახელმწიფო დაწესებულებები

პროექტის მოკლე აღწერა: საჯარო დაწესებულებებს შეუძლიათ პორტალზე roi.gov.ge დაარეგისტრირონ მათთან არსებული ინფორმაციული რეესტრები და სერვისები. ინფორმაცია ხელმისაწვდომი იქნება საჯარო სივრცეშიც და ნებისმიერი პირი შეძლებს ამ ინფორმაციის გაცნობას.