პროექტები

08.02.2022

ეროვნული კიბეროლიმპიადა „CyberCube“

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი:მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: 2016 წლიდან პირველად რეგიონში საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფმა (CERT.GOV.GE) ჩაატარა კიბეროლიმპიადა, სადაც მონაწილეობა მიიღო 50 გუნდმა და 150-მდე მონაწილემ. მონაწილე გუნდები დაკომპლექტებული იყო სტუდენტებით და სკოლის მოსწავლეებით. სპეციალურად ოლიმპიადისთვის მომზადდა ლაბორატორიული სავარჯიშოები რეალურ ინციდენტებზე დაყრდნობით და ასევე შეიქმნა ტესტირების პლატფორმა, რომელზეც განთავსებული იქნა სავარჯიშოები და კიბეროლიმპიადის შედეგები.