პროექტები

08.02.2022

საერთაშორისო ორგანიზაციების წევრობა და პარტნიორობა

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: FIRST, Trusted-Introducer

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფი (CERT.GOV.GE) აქტიურადთანამშრომლობს საერთაშორისო ორგანიზაციებთან. ჯგუფი არის სრულუფლებიანი წევრი მსოფლიო CSIRT გაერთიანებების, როგორიცაა FIRST და Trusted-Introducer. ჯგუფისთვის აღნიშნულ გაერთიანებებში წევრობა საშუალებას იძლევა სწრაფად და ეფექტიანად მოახდინოს კომუნიკაცია სხვადასხვა ქვეყნების CSIRT ჯგუფებთან კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პროცესში. ასევე მიიღოს საუკეთესო პრაქტიკების გამოცდილება, რომლებიც სხვადასხვა ქვეყნებში არსებობს.