პროდუქტები

04.04.2022

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების სისტემა

სისხლის სამართლის საქმისწარმოების სისტემა

პარტნიორი ორგანიზაცია: საქართველოს პროკურატურა

სისხლისსამართლის საქმისწარმოების პროგრამის მეშვეობით გამომძიებლებს და პროკურორებს საშუალება ეძლევათ სისხლის სამართლის საქმეებზე საგამოძიებო და საპროცესო მოქმედებები ელექტრონულად განახორციელონ, რაც ხელს უწყობს საპროკურორო საქმიანობისა და გამოძიებაზე საპროცესო ხელმძღვანელობის ეფექტიან უზრუნველყოფას.

პროგრამა სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს და საქართველოს პროკურატურის თანამშრომლობით შექმნილი პროგრამაა, რომლითაც სარგებლობს საქართველოში არსებული ყველა საგამოძიებო უწყება და პროკურატურის ყველა სტრუქტურული ერთეული.