პროექტები

08.02.2022

შავი სიების (Blacklists) სერვისი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს სსიპ „ციფრული მმართველობის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფს (CERT.GOV.GE) შეუძლიადაინტერესებულ ორგანიზაციებს მიაწოდოს IP მისამართებისე.წ. შავი სიები, სადაც შესულია ისეთი IP მისამართები, რომლებიც ავრცელებენ სხვადასხვა სახის ინფიცირებას ან წარმოადგენენ კომპიუტერების სამართავ დავირუსებულ ცენტრებს (Bot, C&C). IP მისამართებისაღნიშნული სიების მიხედვით დაბლოკვის შემთხვევაში, ორგანიზაციის კომპიუტერებზე მაქსიმალურად იქნება შემცირებული ინტერნეტიდან შემოსული მავნე ფაილების რაოდენობა, ხოლო უკვე დაინფიცირებულ კომპიუტერებს კი აღარ შეეძლებათ კრიმინალის მართვის ცენტრთან დაკავშირება. შავი სიების დამუშავება ხდება სხვადასხვა ფორმატით: plain, squid, bindzone, iptables, json, cvs დაა.შ.