26.01.2023

სხვადასხვა ტიპის საჯარო ინფორმაცია

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს

საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფაზე პასუხისმგებელი პირი:

თამარ გვენეტაძე

ელ.ფოსტა: info@dga.gov.ge / tgvenetadze@dga.gov.ge / ტელ.: 032 2 944 120

მიმაგრებული ფაილები