პროდუქტები

04.04.2022

ichange.gov.ge

ichange.gov.ge – პეტიციების პორტალი

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია, იუსტიციის სამინისტრო, სსიპ საჯარო სამსახურის ბიურო, USAID და IDFI

ichange.gov.ge პეტიციების პლატფორმის მიზანია საჯარო პოლიტიკაში საზოგადოების ჩართულობის, საქართველოს მთავრობის გადაწყვეტილებებისა და საქმიანობის გამჭვირვალობის უზრუნველყოფა, საქართველოს მთავრობისა და საზოგადოების ურთიერთდაახლოების გაადვილება.

პროექტს მართავს საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია. ტენიკურ უზრუნველყოფას სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო ახორციელებს.