პროექტები

08.02.2022

პორტალი „CheckNet.ge“

პარტნიორი ორგანიზაცია/ები: -

სტატუსი: მიმდინარე/მუდმივი

პროექტის მოკლე აღწერა: პორტალი „CheckNet.ge“-ი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს: შეამოწმონ ქართული ვებგვერდების ისტორიადა გაიგონ, თუ რასახის უსაფრთხოების პრობლემები ფიქსირდებოდა მათზე სხვადასხვა დროს; ვებგვერდების ჩანაწერების ისტორიის ნახვით მიიღონ ინფორმაცია კონკრეტულ ვებგვერდზე არსებული პრობლემის შესახებ. მაგალითად, „Deface“, „Phishing“ და „Malicious Code“; შეამოწმონ საკუთარი IP მისამართები დამიიღონ ინფორმაცია მათი ინფიცირებისა ან სხვადასხვა შავ სიაში მოხვედრის შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში).

პორტალი „CheckNet.ge“-ი ხელმისაწვდომია საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის. პორტალის გამოყენება უფასოა.