სერვისები

კიბერუსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგი ტიპის სერვისებს:

 • შეღწევადობის ტესტირების განმახორციელებელ პირთა ავტორიზაცია (თანდართული ფაილი - საბანკო რეკვიზიტი);
 • ვებაპლიკაციის შეღწევადობის ტესტირება;
 • ქსელური ინფრასტრუქტურის შეღწევადობის ტესტირება;
 • კომპიუტერული ინციდენტების მართვა/რეაგირება;
 • კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების მომსახურება;
 • ფიშინგშეტევის სიმულაცია;
 • კიბერჰიგიენის ტრენინგი;
 • კიბერინციდენტებზე რეაგირების საბაზისო ტრენინგი
 • კიბერსავარჯიშოები;
 • კიბერუსაფრთხოების ტრენინგი;
 • www.elearning.gov.ge - კიბერუსაფრთხოების სასწავლო პლატფორმა

შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტის ჩამტარებელ ავტორიზებულ ორგანიზაციათა სია:

1. შპს "ISSP Georgia" - სერტიფიკატის უნიკალური კოდი PT2022300802GE - ავტორიზებული პირი იჰორ დენისიუკი
2. შპს "ბი-დი-ო" - სერტიფიკატის უნიკალური კოდი PT2022300801GE - ავტორიზებული პირი ტაკაში დოიამა
3. შპს "იუ-ჯი-თი" - სერტიფიკატის უნიკალური კოდი PT2022082402GE - ავტორიზებული პირი კონსტანტინე შალამბერიძე
4. ა(ა)იპ სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია - PT2022082401GE - ავტორიზებული პირი თორნიკე ბარისოვი
5. ა(ა)იპ სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია - სერგეი სიმონოვი - PT20221209GE
6. ორიენტ ლოჯიკი - ოთარ შურღულაია - PT20230216GE


იხილეთ ვრცლად
ინფრასტრუქტურული და IT მხარდაჭერა

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ შემდეგი ტიპის ინფრასტრუქტურულ და IT სერვისებს:

 • ქსელური მოწყობილობების კონფიგურაციის აუდიტი
 • საწყისი პროგრამული კოდის ანალიზი
 • ბიზნესანალიზის დოკუმენტის შექმნა
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პლატფორმით მომსახურება
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო პროგრამული უზრუნველყოფით მომსახურება
 • ინფორმაციულ-საკომუნიკაციო ინფრასტრუქტურით მომსახურება
 • პროგრამული უზრუნველყოფის მხარდაჭერა
 • ინტერნეტის მიწოდებასთან დაკავშირებული მომსახურება
 • ინფორმაციული ტექნოლოგიების (IT) ინფრასტრუქტურის ადმინისტრირება და ადგილზე მომხმარებლის მხარდაჭერა
 • გამოთვლითი ვირტუალური რესურსების მიწოდება (Vcpu, RAM, HDD)
 • სერვერული აპარატურის სასერვეროში განთავსების მომსახურება
 • მონაცემთა გაცვლის ერთიანი სისტემით (ინფრასტრუქტურა) სარგებლობა
 • ინტერნეტის დომენური სახელების რეგისტრაცია სამთავრობო Gov.ge-ის ზონაში
იხილეთ ვრცლად
ინფორმაციული უსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო გთავაზობთ ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით შემდეგი ტიპის სერვისებს:

 • ინფორმაციული უსაფრთხოების აუდიტის ჩატარების უფლებამოსილების მქონე პირთა ავტორიზაცია (თანდართული ფაილი - სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს საბანკო რეკვიზიტი)
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის (იუმს) მენეჯერების სერტიფიკაცია
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის (იუმს) აუდიტი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის აუდიტორის აუთსორსინგი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დანერგვა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის სტანდარტთან შესაბამისობის დადგენა
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის დოკუმენტაციის მომზადება
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემის მენეჯერის აუთსორსინგი
 • ინფორმაციული უსაფრთხოების მხარდამჭერი მართვის სისტემებთან დაკავშირებული ტრენინგის ჩატარება

ავტორიზებული აუდიტორული კომპანიებისა და აუდიტორების სია:

 1. შპს ,,ბიდიო კონსალტინგი", სერტიფიკატის ვადა - 08.2024 წ.

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: ზურაბ ლალაზაშვილი, 599 517 464, z.lalazashvili@bdo.ge

აუდიტორი: ანზორ მეხრიშვილი, 598 2212 007, amekhrishvili@bdo.ge

2. შპს ,,იუაი", სერტიფიკატის ვადა - 09.2024 წ.

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: რუსლან ხოროშვილი, 032 2 158 811, info@ge.ey.com

აუდიტორი: გიორგი ცინცქილაძე, 577 115 197, Giorgi.Tsintskiladze@ge.ey.com

აუდიტორი: კოტე ძაძამია, 577 322 244, Kote.Dzadzamia@ge.ey.com

აუდიტორი: ვანო ქოჩლაძე, 595 553 553, Vano.Qochladze@ge.ey.com

3. შპს ,,ინფორმაციული ტექნოლოგიების კონსულტაცია და მომსახურება" , სერტიფიკატის ვადა - 04.2024 წ.

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: ეკატერინე მსხილაძე, 592 432 001, eka@itcs.com.ge

4. შპს ,,მენეჯმენტის სისტემები", სერტიფიკატის ვადა - 09.2023 წ.

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: ელგუჯა მელაძე, 592 770 888, 577 770 888, emeladze@tuv-georgia.ge

აუდიტორი: იულია მუდრუკ, +380 50 465 2287, y.mudryk@tms.ua

აუდიტორი: ოლენა ბორტნიკი, +380997935685, o.bortnik@tms.ua

5. შპს ,,იუ-ჯი-თი", სერტიფიკატის ვადა - 09.2023 წ.

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: ერმილე სულაძე

აუდიტორი: ლაშა-გიორგი ჭელიძე, 591 517 302, lasha.chelidze@ugt.ge

6. შპს ,,ISSP Georgia” , სერტიფიკატის ვადა - 01.2025 წ.

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: მაია გოგუაძე, 599 429 942, mgoguadze@issp.com

აუდიტორი: გლიბ პახარენკო, +380 67 214 76 84, gpakharenko@issp.com

7. შპს ,,სი ეს სი ჯორჯია გრუპი", სერტიფიკატის ვადა - 01.24

კომპანიის უფლებამოსილი პირი: ირინე ჭუმბურიძე

აუდიტორი: ირაკლი გაგოშიძე, 577 400 689, irakligagoshidze@gmail.com

იხილეთ ვრცლად
კვალიფიციური სანდო მომსახურებები

საქართველოს კანონის თანახმად, ელექტრონულ დოკუმენტს მიენიჭა მატერიალური დოკუმენტის, ხოლო მასზე შესაბამისი წესით შესრულებულ კვალიფიციურ ელექტრონულ ხელმოწერასა და შტამპს - პირადი ხელმოწერისა და ბეჭდის ტოლფასი იურიდიული ძალა.

სსიპ ციფრული მმართელობის სააგენტო, როგორც სანდო მომსახურების მიწოდების პროცესის ზედამხედველი (ავტორიზაციის მინიჭებაზე უფლებამოსილი უწყება), სსიპ სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტოსთან ერთად მუშაობს საქართველოში არსებული სანდო მომსახურებების (კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/შტამპი, დროის აღნიშვნა და სხვა) ევროკავშირში აღიარების საკითხზე.

კვალიფიციური სანდო მომსახურების მიმწოდებლის ავტორიზაცია

 • ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება - 2018 წელი
 • ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება - 2019 წელი
 • ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება - 2021 წელი
 • ავტორიზაციის შესახებ გადაწყვეტილება - 2023 წელი

უცხოეთში აღიარებული კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერის/კვალიფიციური ელექტრონული შტამპის შექმნის საშუალებათა აღიარება საქართველოში

 • აღიარების შესახებ გადაწყვეტილება 2021
 • აღიარების შესახებ გადაწყვეტილება 2021

სანდო მომსახურების მიმწოდებლებისა და მათ მიერ შეთავაზებულ მომსახურებათა სია

 • TS_List_4

არქივი

სანდო მომსახურების მიმწოდებლებისა და მათ მიერ შეთავაზებულ მომსახურებათა სია

 • TS_List_3
 • TS_List_2
 • TS_List_1
იხილეთ ვრცლად