სიახლეები

22.11.2022
Cyber Winter 2023 იწყება !!!

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს კომპიუტერულ ინციდენტებზე რეაგირების ჯგუფი (ეროვნული CERT) კიბერუსაფრთხოების მასშტაბურ პროექტს იწყებს.

მასტერკლასების სერია თემებზე:

03.11.2022
აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების წარმომადგენლებს შორის შეხვედრა გაიმართა

ციფრული მმართველობის სააგენტოს წარმომადგენლებმა აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებს ელექტრონული მმართველობის სფეროში მიმდინარე რეფორმები გააცნეს და სამომავლო გეგმები წარუდგინეს.

რეგიონული სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებმა საჯარო მმართველობის ძირითადი ტენდენციები და გამოწვევები განიხილეს. ქართულმა დელეგაციამ პარტნიორებს ამომწურავი ინფორმაცია მიაწოდა საქართველოში ციფრული მმართველობის სფეროში არსებული ვითარების შესახებ.

26.10.2022
საჯარო და კერძო სექტორს შორის კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობა გაძლიერდება

ციფრული მმართველობის სააგენტოს ინიციატივით, კიბერუსაფრთხოების სფეროში საჯარო  და კერძო სექტორს შორის თანამშრომლობა განვითარების ახალ ეტაპზე გადავა. თანამშრომლობის მიზანია, ხელი შეუწყოს კიბერუსაფრთხოების სფეროში პასუხისმგებელ უწყებებსა და კერძო სექტორს შორის კოორდინირებულ თანამშრომლობას. 

13.10.2022
ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიის შექმნაზე მუშაობს

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიის შემუშავებისთვის  სამუშაო შეხვედრებს განაგრძობს. ორდღიანი შეხვედრა საქართველოს სხვადასხვა შესაბამისი სახელმწიფო უწყებებისა და საერთაშორისო ექსპერტების ჩართულობით მიმდინარეობს. 
კიბერუსაფრთხოების ცნობიერების ამაღლების სტრატეგიის შემუშავება საქართველოს კიბერუსაფრთხოების 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიით გათვალისწინებული აქტივობაა. მისი განხორციელებისთვის სამუშაო შეხვედრებს სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს კოორდინაციით, ევროკავშირის დაძმობილების პროექტი - ,,კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში“ უზრუნველყოფს. 
პროექტის ფარგლებში სამუშაო შეხვედრებში ჩართული არიან საერთაშორისო ექსპერტები ავსტრიიდან და ლიეტუვადან. 
შეხვედრებში ციფრული მმართველობის სააგენტოდან ციფრული მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების სტრატეგიული მიმართულების მენეჯერები მონაწილეობენ.

03.10.2022
ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტზე საქართველო სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტომ წარადგინა

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტომ ხელოვნური ინტელექტის მიმართულებით საკუთარ გამოცდილებაზე ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტის (CAI)  სხდომაზე ისაუბრა. 
სამუშაო შეხვედრაზე კომიტეტის სამდივნოს მიერ მომზადებული კონვენციის პირველადი სამუშაო ვერსიის დოკუმენტი განიხილეს. ქართულ მხარესთან ერთად განხილვაში ევროპის საბჭოს წევრი და დამკვირვებლის სტატუსის მქონე ქვეყნების წარმომადგენლები და მოწვეული ექსპერტები მონაწილეობდნენ, რომლებიც ხელოვნური ინტელექტის სფეროში მომუშავე ავტორიტეტულ ორგანიზაციებს  წარმოადგენდნენ.
შეხვედრაში მხოლოდ ის ქვეყნები იყვნენ ჩართული, რომელთაც ციფრული მართვისა და ხელოვნური ინტელექტის სისტემების შემუშავების, განვითარებისა და გამოყენების შესახებ სამართლებრივი ინსტრუმენტების მომზადების გამოცდილება აქვთ.
ევროპის საბჭოს ხელოვნური ინტელექტის კომიტეტის ამოცანას ხელოვნურ ინტელექტზე დაფუძნებული ტექნოლოგიების შემუშავების, განვითარებისა და გამოყენების პროცესში ადამიანის უფლებათა მინიმალური სტანდარტის დაცვის სამართლებრივი ინსტრუმენტის - კონვენციის პროექტის მომზადება წარმოადგენს.
კომიტეტისა და მისი საქმიანობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ ბმულზე:
https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/cai

20.09.2022
კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტებისთვის ტრენინგები მიმდინარეობს

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოში    ინფორმაციული უსაფრთხოების მიმართულებით პირველი კატეგორიის კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის სუბიექტების წარმომადგენლებისთვის ხუთ დღიანი ტრენინგი მიმდინარეობს.
სასწავლო კურსი ეფუძნება  “ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ“ საქართველოს კანონს, რომლის მიზანია, ხელი შეუწყოს ქვეყანაში ინფორმაციული უსაფრთხოების დაცვის ქმედით და ეფექტიან განხორციელებას. 
ტრენინგის მონაწილეები გაეცნობიან ინფორმაციული უსაფრთხოების სფეროში არსებულ ეროვნულ საკანონმდებლო ბაზას და საერთაშორისო საუკეთესო გამოცდილებაზე დაფუძნებულ პრაქტიკებსა და სტანდარტებს. სასწავლო კურსის მონაწილეები მიიღებენ ცოდნას ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემის სტანდარტისა და დანერგვის პროცესის შესახებ.
ტრენინგის დასრულებისას ჩატარდება ტესტირება, რომლის წარმატებით ჩაბარების შემთხვევაში მონაწილეებს გადაეცემათ „ინფორმაციული უსაფრთხოების სერტიფიცირებული მენეჯერი“-ს სერტიფიკატი, რაც მათ „ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ საქართველოს კანონი“-ს თანახმად შესაძლებლობას მისცემს დანერგონ ინფორმაციული უსაფრთხოების მართვის სისტემა საკუთარ ორგანიზაციებში, ეს კი თავის მხრივ გააძლიერებს ქვეყნის უსაფრთხოებას.