სიახლეები

22.05.2023
მსოფლიო ფორუმზე ციფრული მმართველობის ახალ მსოფლიო ინდექსზე იმსჯელეს

ციფრული მმართველობის სააგენტოს დელეგაციამ მსოფლიო ფორუმზე ,,მმართველობა ციფრულ ერაში“ - ციფრული მმართველობის განვითარების საკითხები განიხილა.
ფორუმზე გაიმართა დისკუსია ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა: ტექნოლოგიების როლი თანამედროვე მთავრობების ფუნქციონირებაში, მოქალაქეზე ორიენტირებული საჯარო სერვისების მიწოდება, მოქალაქეთა ციფრული ჩართულობა და სხვა. 

28.04.2023
საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებისთვის ციფრული მმართველობის სააგენტომ USAID-თან მემორანდუმი გააფორმა

ენერგეტიკული მომავლის უზრუნველყოფის პროგრამის ფარგლებში მემორანდუმი ხელს შეუწყობს საქართველოს ენერგეტიკული სექტორის კიბერმედეგობის გაძლიერებას. პროგრამა მხარს უჭერს საქართველოს ეროვნული კიბერუსაფრთხოების მარეგულირებელი ორგანოებისა და ქვეყნის ენერგეტიკული ინფრასტრუქტურის, კერძო სუბიექტების კიბერრისკებისა და საგანგებო სიტუაციების დაგეგმვის გაუმჯობესებას;

12.04.2023
ევროკავშირის რეგულაციასთან (eIDAS) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დასრულების ეტაპზეა

ევროკავშირის შიდა ბაზარზე ელექტრონული ტრანზაქციებისათვის ელექტრონული იდენტიფიკაციის, სანდო მომსახურებებისა და 1993/93/EC დირექტივის გაუქმების შესახებ“ ევროკავშირის რეგულაციასთან (eIDAS) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დასრულების ეტაპზეა. ელექტრონული იდენტიფიკაციისა და სანდო მომსახურების ევროპულ კანონმდებლობასთან სრული ჰარმონიზაცია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებათა ურთიერთაღიარების საფუძველია. 

06.04.2023
ციფრული მმართველობის სააგენტო გადახდებისა და მონიტორინგის ერთიან სისტემას ქმნის

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარე დავით ნადირაშვილმა იუსტიციის სამინისტროს და მასში შემავალი უწყებების ერთიანი  გადახდებისა და მონიტორინგის სისტემის პროექტის კონცეფცია გააცნო. 
გადახდებისა და მონიტორინგის ახალი სისტემა ინტეგრირებული იქნება ელექტრონული სერვისების ერთიან პორტალზე my.gov.ge. 

31.03.2023
ევროკავშირმა კიბერუსაფრთხოების სფეროს განვითარებაში მიღწეული შედეგები შეაჯამა

ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის - ,,კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში“, შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა. პროექტის დახურვის ღონისძიებას მთავარი ბენეფიციარი, სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო და კიბერუსაფრთხოების სფეროში სხვადასხვა მანდატის მქონე სახელმწიფო უწყებები დაესწრნენ. მათ პროექტის განხორციელების შედეგად საქართველოს კიბერუსაფრთხოების განვითარების მიმართულებით მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრეს. 

29.03.2023
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულ პლატფორმაზე ინოვაციური მიდგომები და ახალი სტანდარტები განიხილეს

საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სადამფუძნებლო კონფერენცია დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ერეკლე ღვინიანიძემ გახსნა და სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. ერეკლე ღვინიანიძის განცხადებით, ,,კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს კიბერუსაფრთხოების 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიით განსაზღვრული ერთ-ერთი პრიორიტეტია“.