სიახლეები

12.04.2023
ევროკავშირის რეგულაციასთან (eIDAS) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დასრულების ეტაპზეა

ევროკავშირის შიდა ბაზარზე ელექტრონული ტრანზაქციებისათვის ელექტრონული იდენტიფიკაციის, სანდო მომსახურებებისა და 1993/93/EC დირექტივის გაუქმების შესახებ“ ევროკავშირის რეგულაციასთან (eIDAS) საქართველოს კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია დასრულების ეტაპზეა. ელექტრონული იდენტიფიკაციისა და სანდო მომსახურების ევროპულ კანონმდებლობასთან სრული ჰარმონიზაცია საქართველოსა და ევროკავშირს შორის მომსახურებათა ურთიერთაღიარების საფუძველია. 

06.04.2023
ციფრული მმართველობის სააგენტო გადახდებისა და მონიტორინგის ერთიან სისტემას ქმნის

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს თავმჯდომარე დავით ნადირაშვილმა იუსტიციის სამინისტროს და მასში შემავალი უწყებების ერთიანი  გადახდებისა და მონიტორინგის სისტემის პროექტის კონცეფცია გააცნო. 
გადახდებისა და მონიტორინგის ახალი სისტემა ინტეგრირებული იქნება ელექტრონული სერვისების ერთიან პორტალზე my.gov.ge. 

31.03.2023
ევროკავშირმა კიბერუსაფრთხოების სფეროს განვითარებაში მიღწეული შედეგები შეაჯამა

ევროკავშირის დაძმობილების პროექტის - ,,კიბერუსაფრთხოების შესაძლებლობების განვითარება საქართველოში“, შემაჯამებელი კონფერენცია გაიმართა. პროექტის დახურვის ღონისძიებას მთავარი ბენეფიციარი, სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო და კიბერუსაფრთხოების სფეროში სხვადასხვა მანდატის მქონე სახელმწიფო უწყებები დაესწრნენ. მათ პროექტის განხორციელების შედეგად საქართველოს კიბერუსაფრთხოების განვითარების მიმართულებით მიღწეულ შედეგებზე ისაუბრეს. 

29.03.2023
კიბერუსაფრთხოების ეროვნულ პლატფორმაზე ინოვაციური მიდგომები და ახალი სტანდარტები განიხილეს

საქართველოს კიბერუსაფრთხოების ეროვნული სადამფუძნებლო კონფერენცია დღეს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე ერეკლე ღვინიანიძემ გახსნა და სტუმრებს მისასალმებელი სიტყვით მიმართა. ერეკლე ღვინიანიძის განცხადებით, ,,კიბერუსაფრთხოების სფეროში თანამშრომლობის მექანიზმების განვითარება და საჯარო-კერძო პარტნიორობის ინსტიტუციონალიზაცია საქართველოს კიბერუსაფრთხოების 2021-2024 წლების ეროვნული სტრატეგიით განსაზღვრული ერთ-ერთი პრიორიტეტია“.

17.03.2023
ჯეიმს ქლევერლი ციფრული მმართველობის სააგენტოს ეწვია

გაერთიანებული სამეფოს სახელმწიფო მდივანი ჯეიმს ქლევერლი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში ციფრული მმართველობის სააგენტოს ეწვია. 
მაღალი რანგის სტუმარი ადგილზე გაეცნო კომპიუტერულ ინციდენტებზე დახმარების ჯგუფის საქმიანობის სპეციფიკას და ინფორმაციული ტექნოლოგიების ინფრასტრუქტურის მონიტორინგის სისტემებს. 

14.03.2023
კიბერუსაფრთხოების მარეგულირებელი ჩარჩოს განვითარება დაიწყო

ციფრული მმართველობის სააგენტოს წარმომადგენლებმა ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების მარეგულირებელი ჩარჩოს განვითარების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრაზე იმსჯელეს. 
ციფრული მმართველობის სააგენტოს თანამშრომლებმა მიიღეს ინფორმაცია ევროკავშირის ქსელებისა და ინფორმაციული სისტემების - NIS (Network and Information Systems)  და NIS 2 დირექტივების შესახებ. ავსტრიიდან და ლიეტუვიდან მოწვეულმა სფეროს ექსპერტებმა დირექტივების  განხილვის პარალელურად, შეხვედრის მონაწილეებს გაუზიარეს ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების გამოცდილება აღნიშნული დირექტივების ეროვნულ კანონმდებლობაში იმპლემენტაციის პროცესთან დაკავშირებით.