სიახლეები

21.05.2024
ელექტრონული იდენტიფიკაციისა და სანდო მომსახურების საკითხებზე სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

შეხვედრის მონაწილეებმა ევროკავშირის განახლებული ციფრული იდენტობისა და სანდო მომსახურებების მარეგულირებელი საკანონმდებლო ცვლილებები განიხილეს; იმსჯელეს პროექტის ფარგლებში მომზადებული რეკომენდაციების შესახებ, რომელიც მიზნად ისახავს საქართველოს კანონის ჰარმონიზაციას ევროკავშირის eIDAS რეგულაციასთან.

24.04.2024
საერთაშორისო კონფერენციაზე ელექტრონული სერვისების ხელმისაწვდომობა განიხილეს

შეხვედრაზე მონაწილე ქვეყნებში ელექტრონული სერვისების მიწოდებასთან დაკავშირებით არსებული მდგომარეობა, გამოწვევები და პრობლემის გადაჭრის გზებზე იმსჯელეს. განიხილეს ელექტრონული სერვისების ათვისების სხვადასხვა ფაქტორები: სერვისის დიზაინი, მომხმარებელთა აღქმები და ქცევის შიდა და გარე ფაქტორები, ნდობა და სხვა, რაც გავლენას ახდენენ ადამიანებზე გადაწყვეტილების მიღების პროცესში.

19.04.2024
ინფორმაციული უსაფრთხოების მენეჯერების მომზადების ტრენინგი გაიმართა

ტრენინგზე განიხილეს ინფორმაციული უსაფრთხოების  მართვის სისტემის დანერგვისა და მხარდაჭერის პრინციპები, სისტემასთან დაკავშირებული საერთაშორისო სტანდარტები.

12.04.2024
ციფრული მმართველობის სააგენტოს გუნდი ინტელექტუალური თამაშის ,,რა, სად, როდის“ გამარჯვებულია

შეჯიბრი იუსტიციის სამინისტროს სისტემის ფარგლებში გაიმართა. მასში სამინისტროსა და სსიპ-ების 25 გუნდი მონაწილეობდა. 
ციფრული მმართველობის გუნდი თამაშში მხოლოდ ერთი გუნდით იყო წარმოდგენილი და პირველობაც მოიპოვა. მეორე და მესამე ადგილებზე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს გუნდები გავიდნენ.

12.04.2024
კიბერინციდენტების იდენტიფიცირებისა და რეაგირების შესახებ ფორუმი გაიმართა

ფორუმზე ციფრული მმართველობის სააგენტოს კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტმა კრიტიკული ინფორმაციული სისტემის მესამე კატეგორიის სუბიექტებთან ინციდენტების მართვისა და ინფორმაციის მიმოცვლის საკითხები განიხილა. საუბარი შეეხო ინციდენტების მართვის პროცესსა და ამ პროცესის სამართლებრივი მოწესრიგების საკითხებს.

11.04.2024
კიბერუსაფრთხოების სფეროში საჯარო-კერძო თანამშრომლობის პლატფორმის შეხვედრა გაიმართა

რიგით მე-2 პლენარული შეხვედრის მონაწილეებმა ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოების სფეროს მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილეს. ძირითადი აქცენტები გაკეთდა კიბერუსაფრთხოების სფეროში ცნობიერებისა და განათლების ხარისხის ამაღლების, აგრეთვე სექტორებს შორის ინფორმაციის გაცვლის მნიშვნელობაზე.