სიახლეები

03.04.2024
სტუდენტები ციფრული მმართველობის განვითარების ტენდენციებს გაეცნენ

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ციფრული მმართველობის სააგენტოს სტუმრობდნენ. ახალგაზრდები ქვეყანაში ციფრული მმართველობის დანერგვის პროცესში სააგენტოს როლსა და ფუნქციებს გაეცნენ. საუბარი შეეხო საჯარო მმართველობის რეფორმაში ციფრული მმართველობის სააგენტოს ჩართულობას, უკვე დანერგილ და დაგეგმილ ელექტრონულ სერვისებს. 

29.03.2024
საჯარო-კერძო პარტნიორობის ფარგლებში საბანკო სექტორთან თანამშრომლობის ჯგუფი ჩამოყალიბდა

საბანკო სექტორის წარმომადგენლებთან სამუშაო შეხვედრის მონაწილეებმა მიიღეს ინფორმაცია კიბერუსაფრთხოების სფეროში საჯარო-კერძო პარტნიორობის პლატფორმის შესაძლებლობებზე თანამედროვე გამოწვევებთან გამკლავების პროცესში. პლატფორმის ფარგლებში საუკეთესო შედეგების მისაღწევად, საბანკო სექტორის წარმომადგენლებმა შეხვედრის მონაწილეებს საკუთარი მოსაზრებები წარუდგინეს. 

27.03.2024
ევროკავშირის პროექტის წარმომადგენლები კიბერუსაფრთხოების სფეროში სააგენტოს მიერ განხორციელებულ ღონისძიებებს გაეცნენ

სტუმრები დაინტერესდნენ სააგენტოს მანდატით, სამოქმედო პრიორიტეტებითა და მიმდინარე აქტივობებით ციფრული მმართველობისა და კიბერუსაფრთხოების სფეროებში. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო კიბერუსაფრთხოების სფეროში სააგენტოს ეგიდით წარმოებული პრევენციული ღონისძიებებისა და საგანმანათლებლო პლატფორმების ფუნქციონირების მნიშვნელობას. 

21.03.2024
ონლაინ სივრცეში ბავშვთა დაცვის შესახებ სამუშაო შეხვედრა გაიმართა

სახელმწიფო უწყებების, საზოგადოებრივი და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებმა სამუშაო შეხვედრაზე ბავშვთა ონლაინ დაცვის მიმართულებით საქართველოში არსებული პრაქტიკა და გამოწვევები განიხილეს. 

12.03.2024
იუსტიციის სახლში თვითმომსახურების სივრცეები საპილოტე რეჟიმში ამოქმედდა

თვითმომსახურების სივრცის აპარატებში ინტეგრირებულია ელექტრონული სერვისების ერთიანი პორტალი my.gov.ge, სადაც შესაძლებელია უძრავი ქონების, ბიზნეს რეესტრის ამონაწერის, ასლების, ეროვნული არქივის ცნობის მომზადება და სხვა. მოქალაქეებს თვითმომსახურების აპარატებიდან უფასოდ შეუძლიათ სანოტარო ხელშეკრულების და სხვა ტიპის დოკუმენტაციის ამობეჭდვა. 

11.03.2024
იუსტიციის სახლის სერვისები კიდევ უფრო ხელმისაწვდომი გახდა

მოქალაქეებს შესაძლებლობა აქვთ, იუსტიციის სახლის თანამშრომლების მონაწილეობის გარეშე, დამოუკიდებლად მიიღონ სხვადასხვა სერვისი ციფრული ტექნოლოგიების გამოყენებით, რაც კიდევ უფრო სწრაფს და კომფორტულს გახდის მომსახურების პროცესს.