სიახლეები

12.05.2022
კიბერუსაფრთხოების ტრენინგი სააგენტოს თანამშრომლებისთვის

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტოს კიბერუსაფრთხოების დეპარტამენტის თანამშრომლებისთვის გადამზადების პროგრამა მიმდინარეობს.