01.04.2022

კიბერუსაფრთხოება

სსიპ ციფრული მმართველობის სააგენტო კიბერუსაფრთხოების მიმართულებით გთავაზობთ შემდეგი ტიპის სერვისებს:

 • შეღწევადობის ტესტირების განმახორციელებელ პირთა ავტორიზაცია (თანდართული ფაილი - საბანკო რეკვიზიტი);
 • ვებაპლიკაციის შეღწევადობის ტესტირება;
 • ქსელური ინფრასტრუქტურის შეღწევადობის ტესტირება;
 • კომპიუტერული ინციდენტების მართვა/რეაგირება;
 • კიბერუსაფრთხოებასთან დაკავშირებული ტექნოლოგიების მომსახურება;
 • ფიშინგშეტევის სიმულაცია;
 • კიბერჰიგიენის ტრენინგი;
 • კიბერინციდენტებზე რეაგირების საბაზისო ტრენინგი
 • კიბერსავარჯიშოები;
 • კიბერუსაფრთხოების ტრენინგი;
 • www.elearning.gov.ge - კიბერუსაფრთხოების სასწავლო პლატფორმა

შეღწევადობის (პენეტრაციის) ტესტის ჩამტარებელ ავტორიზებულ ორგანიზაციათა სია:

1. შპს "ISSP Georgia" - სერტიფიკატის უნიკალური კოდი PT2022300802GE - ავტორიზებული პირი იჰორ დენისიუკი
2. შპს "ბი-დი-ო" - სერტიფიკატის უნიკალური კოდი PT2022300801GE - ავტორიზებული პირი ტაკაში დოიამა
3. შპს "იუ-ჯი-თი" - სერტიფიკატის უნიკალური კოდი PT2022082402GE - ავტორიზებული პირი კონსტანტინე შალამბერიძე
4. ა(ა)იპ სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია - PT2022082401GE - ავტორიზებული პირი თორნიკე ბარისოვი
5. ა(ა)იპ სამეცნიერო კიბერუსაფრთხოების ასოციაცია - სერგეი სიმონოვი - PT20221209GE
6. ორიენტ ლოჯიკი - ოთარ შურღულაია - PT20230216GE