ჩვენ ვავითარებთ

სახელმწიფო ელექტრონული სერვისების მიწოდება ქვეყნის მასშტაბით; ციფრული მმართველობის მხარდაჭერა და განვითარება; ინფორმაციული და კიბერუსაფრთხოება

ჩვენ შესახებ

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს დაქვემდებარებაში არსებული სსიპ ,,ციფრული მმართველობის სააგენტო“ 2020 წლის 10 ივლისს შეიქმნა. თუმცა, საჯარო მმართველობის განხორციელებაში ციფრული მმართველობის პრინციპების დანერგვის ხელშეწყობასა და განვითარებას იუსტიციის სამინისტროში უფრო დიდიხნის ისტორია აქვს. ...

პარტნიორები